Projects

Artikel Food Waste
9 februari 2018
Geschreven door Iris van Rossen

Hi GreenOffice!

Afgelopen week hebben wij ons onderzoek in de keuken van de kantine Hogeschoollaan volledig afgerond. Dit betekent dat we klaar zijn met de verdiepende probleemfase! De kwantitatieve gegevens die wij hebben verzameld gaan we verwerken met behulp van passende tools (SPSS, Excel).

Nu we klaar zijn met de verdiepende probleemfase kunnen we aan de slag met het onderzoek rapportage. Hierin doen wij verslag van het verdiepende onderzoek en de onderzoeksstappen die wij hebben doorlopen. De rapportage bestaat bijvoorbeeld uit een beknopte beschrijving van het probleem en de aanleiding (op basis van onze bevindingen), een heldere en onderbouwde beschrijving van de methodiek die wij hebben gebruikt voor ons onderzoek, een overzichtelijke weergave van de belangrijke resultaten en de conclusies van het onderzoek.

Vervolgens zullen wij op basis van de bevindingen van ons onderzoek een strategie ontwikkelen die de oplossing biedt voor het communicatievraagstuk. Deze strategie ontwikkelen wij om een richting te bepalen voor de oplossing van het gedragsprobleem, namelijk voedselverspilling in de keuken van de kantine van Avans Hogeschoollaan.

Bij het ontwikkelen van een strategie voor het beïnvloeden van gedrag spreken we van het formuleren van een beïnvloedingsstrategie. Om te komen tot deze passende strategie krijgen we op school leerzame werkcolleges waarin wij zelf aan de slag gaan met een stappenplan!

Op basis van onze strategie gaan we uiteindelijk een aanpak creëren voor het communicatievraagstuk. De aanpak is een concrete uitwerking van de strategie in bijvoorbeeld interventies of een briefing. Zo kunnen wij door middel van het creëren van een interventie meehelpen met het verminderen van voedselverspilling binnen Avans!

Fijne carnavalsvakantie GreenOffice!
Beau, Bibi, Iris en Nina


Artikel Food Waste
1 februari 2018
Geschreven door Bibi Brosens

Hi Green Office!
Hierbij weer een update over onze vorderingen en werkzaamheden van afgelopen week.
Afgelopen woensdag hebben we in de kantine van Hogeschoollaan geobserveerd,
vragenlijsten laten invullen door de medewerkers en een interview afgenomen met Inge
Jacobs. Inge is de locatiemanager van Eurest. Super interessant om eens een kijkje achter
de schermen te nemen! Het team waren ook hele vriendelijke mensen die wel van een
grapje houden.

Op woensdag 31 januari hebben we een ochtend geobserveerd in de kantine van het
hoofdgebouw. Eerst kregen we een korte rondleiding van Inge en zij vertelde ons
enthousiast hoe het er allemaal aan toe gaat in de keuken. Hierna hebben Iris en Beau het
interview met Inge afgenomen en Nina en ik hebben geobserveerd en vragen gesteld aan de
werknemers. We begonnen hiermee om half 10, toen er net lekkere broodjes pikante kip en
pokébowls werden bereid. Iemand anders was croutons aan het maken. Zij vertelde ons dat
deze werden gemaakt van broodjes die zijn overgebleven van de dag ervoor. Slimme
interventie dus! Toch, en dat hebben de medewerkers ook zelf ingevuld op de vragenlijsten,
worden veel broodjes weggegooid. Deze broodjes zijn dan vaak al belegd. Inge gaf zelf ook
aan dat dit vaak gebeurt na georganiseerde lunches. De inschatting maken hoeveel iemand
eet en wat er voornamelijk wordt gegeten, blijft moeilijk.

De medewerkers werken wel met een planning. Hierop staat hoelang een bepaald product
in de koeling of diepvries bewaard mag worden en wat voor soort sticker erop moet. Dit kan
bijvoorbeeld een dagsticker of een vriezersticker zijn. Op de planning staat ook nog een
soort checklist, deze lijst verduidelijkt nog meer hoe er met producten om wordt gegaan.

Inge vertelde ons ook over de zogeheten ‘monsterpotjes’. Dit zijn potjes voor
risicoproducten. Risicoproducten zijn bijvoorbeeld schimmelkazen. Deze worden dan een
week bewaard in een potje. Bij de vraag wat de belangrijkste redenen zijn waarom er
voedsel wordt weggegooid, antwoorden de meesten: omdat de houdbaarheidsdatum is
verlopen. Dit is vrij logisch, omdat Eurest zich ook aan de horecawetgeving moet houden.

In de pauze hebben we de werknemers de vragenlijsten in laten vullen. Nog niet alle
werknemers zijn aan bod geweest om de lijst in te vullen, maar we hebben er een aantal
achtergelaten zodat dit nog gedaan kan worden. Maandag lopen we nog eens langs om de
rest van de ingevulde enquêtes op te halen, zodat we verder kunnen gaan met het
analyseren van de data. We kunnen dan conclusies gaan trekken en mogelijke interventies
gaan bedenken.

In de kantine zelf is een gft-bak aanwezig, waarin maar weinig etensresten worden weggegooid. Kaaskorsten, overige ijsbergsla en een mislukt broodje was alles wat erin lag. Er wordt al veel gedaan aan voedselverspilling hebben we gemerkt. Hiernaast zie je een poster met een verspillingenoverzicht. Een eerdere interventie die heeft geholpen met onder andere het verminderen van voedselverspilling. Echter kan het altijd minder en daarbij willen wij ons steentje bijdragen.

We hebben alle vier een leuke en leerzame ochtend gehad en we zijn een stuk wijzer geworden.

Aankomende week gaan we onze data analyseren en concluderen en mogelijk nog meer onderzoekmethodes uitvoeren.

Tot volgende week!
Nina, Beau, Iris en Bibi


Artikel Food Waste
25 januari 2018
Geschreven door Beau Charlier

Hi green Office!
Hier weer een update van onze vorderingen en werkzaamheden van de afgelopen week.
Vorige week (19 januari) kregen wij de kans van Eurest om mee te gaan naar het Refresh
programma in Eindhoven. Dit was een super leerzame dag waar wij over Eurest te weten
zijn gekomen. Wat een enorm bedrijf! Verder hebben we ons deze week gefocust op het
onderzoeken van de doelgroep. De vragenlijsten staan klaar en het onderzoeken kan
beginnen!

Op vrijdag 19 januari was het dan zover. Een tijdje geleden waren we al uitgenodigd om dit
event bij te wonen. Toen we aankwamen in Eindhoven op de High Tech Campus keken we
onze ogen uit, het leek net een complete samenleving. Alles is aanwezig: restaurants, een
sportschool maar ook een supermarkt. We begonnen de dag met een kopjes Starbucks en
werden later opgehaald door de rest van de groep. Deze groep bestond uit de
vestigings/locatie managers van de Eurest locaties in Brabant. Samen begonnen we de tour
door de Campus.

De zogeheten Strip is het middelpunt van de campus. Hier zitten restaurants en andere
horecagelegenheden. Er is voor ieder wat wils. Rond lunchtijd is het topdrukte, alle
omliggende bedrijven komen dan naar de Strip om hier te lunchen. Het is allemaal heel
open. Doordat alle restaurants met elkaar verbonden zijn kun je overal zitten. Zo kan de een
bij Subway een broodje halen en de ander een curry bij Love my curry halen en nog steeds
samen aan een tafel zitten. Door deze open sfeer komen mensen veel sneller met elkaar in
contact en dit is weer goed voor bestaande samenwerkingen, maar ook voor nieuwe.

Op de strip zitten 9 vestigingen die allemaal worden voorzien van catering van Eurest. De 9
vestigingen zijn LOKL, Conference Center, The Lounge, Love my cury, thecolourkitchen,
Subway, daely, Alfresco en The mart. Ook is er een Albert Heijn aanwezig op de Strip, deze is
alleen compleet zelfstandig en van Ahold zelf. The colourkitchen was weer op een hele
andere manier bezig met duurzaamheid en verspilling tegengaan. Namelijk het niet
verspillen van personen. Bij thecolourkitchen werken mensen met een zogeheten
“rugzakje”, zij krijgen hier de kans om een cv op te bouwen en zo een mooi contract te
krijgen in de horeca. Dit is ook een mooi voorbeeld van duurzaam ondernemen.

Na de tour kregen we een heerlijke lunch aangeboden. Daarna was het tijd voor onze
presentatie die we hadden voorbereid. Nina en Iris zouden deze gaan geven. De presentatie
gaat over ons project en hoe we voedselverspilling willen aanpakken aan de hand van
communicatie. Communicatie is overal en iedereen wordt onbewust gestimuleerd door
communicatie. In de presentatie komt naar voren dat we voedselverspilling willen
terugdringen aan de hand van een Foodwaste week. Dit is een interventie die zal plaats
vinden in de kantine van Hogeschool Breda. Er komt een grote poster te hangen waar elke
dag op genoteerd wordt hoeveel kilo voedsel er verspild is en hoeveel mensen hier

bijvoorbeeld van zouden kunnen eten. Dit staat nog allemaal in de startblokken maar we zijn
er erg enthousiast over.

Aankomende week gaan wij ons vooral focussen op het onderzoeken van de doelgroep, dit
gaan we doen aan de hand van interviews met de medewerkers en observaties. Hierna
zullen onze onderzoeksresultaten binnen komen en deze worden uiteraard weer gedeeld!
Tot volgende week!
Nina, Bibi, Iris en Beau


Hi Green Office!

Deze week weer een update na een week afwezigheid. Ik zat in de prachtige stad Praag voor
een aantal dagen en de andere meiden hadden het erg druk met deadlines voor andere
vakken. Het is dus een weekje wat rustiger geweest. Vanzelfsprekend zijn we wel bezig
geweest met het Food Waste project. Doelen, wensen en randvoorwaarden stellen is het
thema geweest voor ons. We willen in deze update graag onze perceptie van ons
eindproduct verklaren, samen met verdere uitleg vanuit ons vakgebied. Verder gaan we een
experiment uitvoeren, lees mee!

Tijdens ons onderzoek zetten we verschillende onderzoeksmethodes in. Zo gaan we observeren in
de keuken van Eurest op de locatie Hogeschoollaan, houden we diepte-interviews met
medewerkers en managers en sinds kort hebben we besloten een experiment uit te gaan voeren.
Tijdens de observatie kunnen we goed kijken naar de gang van zaken achter de schermen. We
nemen vragenlijsten af onder alle werknemers van locatie Hogeschoollaan (25) en met drie van
deze werknemers gaan we verder uitgebreid in gesprek zodat er een groepsgesprek tot stand
komt. Onze onderzoeksresultaten verwerken we, gezien de korte tijd, meteen.

Terugkomend op het experiment; tijdens de deelsessie twee weken geleden hebben we gesproken
over doorzichtige gft-afvalbakken. Een van de dingen die wij onderzoeken is of de medewerkers
van Eurest bewust zijn van de hoeveelheid voedsel dat weggegooid wordt en tegelijkertijd hun
houding hierover peilen. Door doorzichtige gft-afvalbakken te plaatsen is voor iedereen goed
zichtbaar hoeveel voedingsmiddelen verloren gaan. Zal door doorzichtige bakken het bewustzijn
omhoog gaan en de houding veranderen? Om dit te peilen, gaan we een dag (alleen) doorzichtige
afvalbakken plaatsen en de andere dag donker gekleurde afvalbakken. Het experiment gaan we
deze week uitgebreid uitschrijven en voorbereiden.

Verder merken we dat er een sterke vraag is naar een concreet communicatiemiddel als
eindproduct. Dat wij Communicatie studeren, wil duidelijk gezien en gevoeld worden. Hier liepen
we een beetje vast en de zenuwen bekropen ons. Een communicatieonderzoek zoals wij die
uitvoeren, onderzoekt een gedragsprobleem. Gedrag dat mensen vertonen komt voor uit vele
kleinere ‘redenen’: de gedragsdeterminanten. Deze zijn onder andere intentie en houding. Het
model wordt het model van perceived behaviour genoemd. Als de determinanten allemaal hoog
scoren, is de kans groot dat men het gedrag vertoont. Toch is het niet 1 op 1 te rijmen dat het
gedrag uitgevoerd wordt. Er is een grote kloof te zien tussen de intentie en het daadwerkelijke
gedrag. Intenties leiden slechts voor 20-30% tot gedrag. Denk maar eens aan jezelf; je hebt een
sportschool abonnement (kunnen), je hebt tijd om te sporten (kunnen), je wéét dat sporten gezond
voor je is (weten), maar je gaat tóch niet…

Het onderzoek dat wij uitvoeren en het bijbehorende communicatieadvies is dus geen
wondermiddel. Uit ons onderzoek komt een communicatieadvies dat een zo goed mogelijke
interventie schetst. Deze omvat in eerste instantie een communicatiemiddel, dat waar de
opdrachtgever om vraagt. Maar buiten dit communicatiemiddel zal het ook een advies bevatten
welke (deels) gedragsverandering zal veroorzaken. Deels, omdat verandering/verbetering van het
probleem niét alleen met communicatie zal gaan. Het voedselverspillingsprobleem heeft buiten
communicatie te maken met onder andere regels, wetten en mogelijkheden. Een advies waarin wij
doorverwijzen naar andere disciplines en uitbereiding van mogelijkheden is dus niet ondenkbaar.
Maar, uiteraard leveren wij een zo goed mogelijk eindproduct waar communicatie centraal staat.

Green Office, wij wensen jullie fijne feestdagen, veilige jaarwisseling en een duurzaam nieuw jaar!

Beau, Bibi, Iris en Nina


Hi Green Office!

Hier weer een update over onze vorderingen en werkzaamheden van afgelopen week inzake
het food waste project. Vorige week donderdag (30 november) hebben wij in een deelsessie
een presentatie gegeven voor twee andere projectgroepen, opdrachtgever, docent en
Esther en Merijn. Die dag hebben wij ook een goed, anderhalf uur durend gesprek gehad
met Matthieu van Waardenburg. Matthieu is de vestigingsmanager van Eurest op Avans.
Verder deze week is er wat veranderd in onze onderzoeksmethoden. Lees mee!

Op donderdag 30 november stond een deelsessie ingepland. Alle opdrachtgevers van alle
projectgroepen waren gevraagd om deze sessie bij te wonen. Het doel van deze sessies: nieuwe
inzichten opdoen, feedback geven en elkaar inspireren. Ons project werd ingedeeld met twee
andere groepen met als onderzoeksonderwerpen ‘het dragen van vuurwerkbrillen door jongeren
rond de jaarwisseling’ en het ‘niet nemen van de trap op de hogeschoollaan’. Beiden hele
interessante thema’s. Door tijdens presentaties van deze groepen de manier van onderzoek te
horen, kregen alle aanwezigen nieuwe inzichten. Heel erg leerzaam en leuk! Ook na onze
presentatie kregen we feedback, dit heeft geleid tot wat kleine veranderingen en nieuwe ideeën
binnen ons project.

Vorige week hebben we ook gesproken met Matthieu van Waardenburg, de vestigingsmanager
van Eurest Avans Hogeschool. Aangekomen in de 5th coffeebar (hippe koffiebar op de vijfde
verdieping van het LA-gebouw aan de Lovensdijk), kregen we heerlijke koffie en thee aangeboden
van Matthieu. In een heel leuk gesprek hebben we veel gehoord over de duurzame stappen die
Eurest zet binnen Avans. Matthieu vertelde ons over hoe Eurest binnen Avans een koploper is wat
betreft duurzame kantines van hogescholen. Zo staat er bijvoorbeeld een kas op het dakterras bij
de 5th coffeebar, waar op een hele bijzondere, duurzame manier groenten gekweekt worden. Er
worden groenten gekweekt in verticale kweek-palen en nadat deze groenten klaar zijn worden ze
met een bakfiets naar de verschillende locaties gereden. Een heel tof concept waar best wat meer
aandacht naartoe mag. Binnenkort wordt er dan ook een infographic in de koffiebar opgehangen,
zodat meer mensen zien wat er gebeurt op duurzaam gebied. De kas is gewoon open, dus ga
eens een kijkje nemen! Hij staat op het dakterras van het LA-gebouw op de Lovensdijkstraat.

Deze week hebben we ook nog een paar wijzigingen doorgevoerd, we willen namelijk een
experiment gaan doen in de kantine op de Hogeschoollaan. Tijdens een werkcollege ‘toegepast
onderzoek’ hebben we besproken hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Verder zijn onze
deelvragen iets gewijzigd, waardoor we beter en breder onderzoek kunnen doen.
Volgende week gaan we observeren in de keuken van Eurest Hogeschoollaan. Daarna komen de
eerste onderzoeksresultaten binnen en delen we die weer.

Tot volgende week!
Beau, Bibi, Iris en Nina


Hi Green Office!

Wij zijn Beau, Bibi, Iris en Nina, vier studenten Communicatie van Avans in Breda. Twaalf weken geleden zijn wij gestart aan ons tweede jaar Communicatie en daarmee ook meteen met ons nieuwe project. Zoals vrijwel iedere opleiding, onderwijst ook onze opleiding aan de hand van projecten. Dit eerste semester in de bachelorfase staat ons project in het teken van gedragsverandering. Gedrag en verandering, erg boeiend. Maar wat heeft het te maken met Green Office? Binnen ons project hebben wij de vrije keuze gekregen wat betreft het gedrag dat we willen veranderen. Wij kregen dus de vrije keuze om een bepaald (ongewenst) gedrag te kiezen, dat wij door middel van communicatie en ons uiteindelijke communicatieadvies kunnen transformeren tot gewenst gedrag. Welk gedrag wij graag veranderd zouden willen zien was niet moeilijk, allemaal waren we het eens dat het een gedrag zou zijn dat een groter doel dient. Een gedragsverandering welke veel mensen én milieu aangaat: vermindering van voedselverspilling.

Sinds twee weken weken is Green Office onze opdrachtgever, wat wil zeggen dat wij ons project uitvoeren in samenwerking met Green Office. Ons doel is om de hoeveelheid voedselverspilling binnen Avans Hogeschool te verminderen. Om dit te realiseren zijn wij gekoppeld aan Eurest, de cateraar binnen Avans. Om voedselverspilling te verminderen, is het dus nodig dat er een gedragsverandering plaats vindt door de medewerkers van Eurest die werkzaam zijn binnen Avans Hogeschool in Breda. Met het communicatieadvies dat wij gaan schrijven, willen we de medewerkers van Eurest Avans Hogeschool in Breda bewust maken van de hoeveelheid voedselverspilling en een oplossing bieden voor deze hoeveelheid. Uiteindelijk willen wij realiseren dat er 10% minder voedsel wordt verspild.

Afgelopen week zijn wij aan de slag gegaan met de veranderingen binnen ons project. Omdat wij de eerste tien weken geen opdrachtgever hebben kunnen vinden, hebben wij ons verkennend onderzoek gedaan over een andere doelgroep dan waar wij nu onderzoek naar gaan doen. Ons geschreven verslag moest dus herschreven worden en hier hebben wij deze week aan besteed.Ook is er contact gelegd met de vestigingsmanager van Eurest binnen Avans Hogeschool Breda. Komende week gaan wij hem interviewen om zo snel mogelijk aan de slag te kunnen met ons verdere onderzoek. Momenteel staat ons project dus nog even in het teken van verslagen herschrijven, afspraken maken, brainstormen en de komende presentatie voorbereiden.

En nu verder? Komende weken gaan interviews afnemen onder medewerkers en andere betrokkenen, we willen te weten komen hoe wij daadwerkelijk bij kunnen dragen aan het verminderen van voedsel verspillen. Volgende week zullen we verder zijn, meer weten en zullen we jullie weer op de hoogte houden.

Tot volgende week!